OBNOVA PO ROCE 1998  

První snahy o obnovu kontemplativního života sester premonstrátek byly učiněny na začátku 20. století. Tehdy několik děvčat začalo svou formaci v klášteře v Krakově v Polsku, ale po návratu se ukázalo, že z církevních i státních důvodů není možné zahájit život v klauzuře. Tak vznikla Kongregace sester premonstrátek na Svatém Kopečku (r.1902), která se začala věnovat i vnějšímu apoštolátu.
Touha po životě úzce kontemplativním v sestrách nevymizela. Po r. 1989, kdy padl komunistický režim a církev dostala svobodu, se mohla i myšlenka obnovy kontemplativního života stát postupně realitou. Z Kongregace sester premonstrátek se přihlásilo několik sester, které tímto způsobem chtěly žít.

Volba místa padla na starý klášter v Doksanech, který přes všechnu devastaci stále ještě stojí. V roce 1997 odkoupil strahovský klášter od státu severní část bývalého konventu a začala se plánovat její rekonstrukce. Otec opat Michael Pojezdný požádal krakovskou kanonii, aby poslala sestry k obnově svého mateřského kláštera ( klášter v Krakově byl totiž založen r.1164 z Doksan). 

S požehnáním strahovského opata, převorky krakovského kláštera a generální představené Kongregace zahájily 31. 1. 1998 společný život čtyři sestry (2 z Polska, 2 z Čech) - prozatímně v budově doksanské fary. Komunita se začala postupně rozrůstat a formovat.
Od prosince 1998 do prosince 2002 probíhaly základní práce v zakoupené části objektu a bylo dokončeno západní křídlo kláštera, které již mohlo sloužit životu sester. V lednu 2003 se do této části komunita mohla nastěhovat a 30.ledna 2003 prožít slavnostní posvěcení.

Děkujeme Pánu Bohu, strahovské kanonii, celému premonstrátskému řádu i všem, kteří nás v té době duchovně a hmotně podporovali. Víme, že bez Božího požehnání a této pomoci by obnova nebyla možná.