Každý druhý pátek - pravidelná oslava svaté Anežky České

Od března do listopadu si každý druhý pátek v měsíci připomínáme při bohoslužbě v 18 hodin svatou Anežku Českou, která byla v dětství ve zdejším klášteře sestrami premonstrátkami vychovávána a jejíž svatořečení před 25 lety přispělo k pádu totality v naší zemi.
Na její přímluvu se modlíme za duchovní obrodu našeho národa, za církev i na úmysly jednotlivých poutníků.

Pravidelné bohoslužby v kostele

V neděli : v 11 hodin
V pátek : v 18 hodin

V ostatní dny je mše svatá v 7 hodin v kapli sester - pro případnou účast je nutné se předem domluvit.