Soukromá duchovní obnova

Umožňujeme dívkám a ženám několikadenní pobyty ke ztišení a soukromé duchovní obnově. Pobyt je možný v rozmezí od pondělí večera do neděle odpoledne.
Návštěvy se mohou účastnit našich společných modliteb, mohou požádat o rozhovor s knězem nebo s některou ze sester.
Snídaně a večeře si připravují z nachystaných zásob samy, oběd je podáván společně.
Ubytování je na dvojlůžkových pokojích, kde mohou být i samy. K dispozici je malá knihovnička.
Cena za pobyt je dle uvážení a možností jednotlivců.

Na termínu je třeba se předem domluvit (nejlépe mailem).

Klášter sester premonstrátek
411 82 Doksany 1

e-mail: sorores.opraem@cbox.cz

Do naší části kláštera je vstup z boku areálu – pokud půjdete od autobusové zastávky, dáte se po silnici směrem na Brozany
a pak doleva mezi oploceným pozemkem ke klášterní budově.

Každý druhý pátek - pravidelná oslava svaté Anežky České

Od března do listopadu si každý druhý pátek v měsíci připomínáme při bohoslužbě v 18 hodin svatou Anežku Českou, která byla v dětství ve zdejším klášteře sestrami premonstrátkami vychovávána a jejíž svatořečení před 25 lety přispělo k pádu totality v naší zemi.
Na její přímluvu se modlíme za duchovní obrodu našeho národa, za církev i na úmysly jednotlivých poutníků.

Pravidelné bohoslužby v kostele

V neděli : v 11 hodin
V pátek : v 18 hodin

V ostatní dny je mše svatá v 7 hodin v kapli sester, pro případnou účast je nutné se předem domluvit (na výše uvedeném telefonním čísle).