Benefiční koncert - varhany a lesní roh - 17. září v 15 hodin

Zveme Vás na benefiční koncert v klášterním kostele Narození Panny Marie ve prospěch našeho kláštera,
který inicioval MgA Ondřej Vrabec, asistent šéfdirigenta a sólohornista České filharmonie.
Varhany rozezní hudební skladatel Radek Rejšek, lesní roh Ondřej Vrabec.
Vstupné je dobrovolné.

Soukromá duchovní obnova

Umožňujeme dívkám a ženám několikadenní pobyty ke ztišení a soukromé duchovní obnově.
Mohou se účastnit našich společných modliteb, mohou požádat o rozhovor s knězem nebo s některou ze sester.
Snídaně a večeře si připravují z nachystaných zásob samy, oběd je podáván společně.
Ubytování je na dvojlůžkových pokojích, kde mohou být i samy. K dispozici je malá knihovnička.
Cena za pobyt je dle uvážení a možností jednotlivců.

Na termínu je třeba se předem domluvit.

Klášter sester premonstrátek
411 82 Doksany 1
tel.: 739 487 254
e-mail: sorores.opraem@cbox.cz

Do naší části kláštera je vstup z boku areálu – pokud půjdete od autobusové zastávky, dáte se po silnici směrem na Brozany
a pak doleva mezi oploceným pozemkem ke klášterní budově.

Každý druhý pátek - pravidelná oslava svaté Anežky České

Od března do listopadu si každý druhý pátek v měsíci připomínáme při bohoslužbě v 18 hodin svatou Anežku Českou, která byla v dětství ve zdejším klášteře sestrami premonstrátkami vychovávána a jejíž svatořečení před 25 lety přispělo k pádu totality v naší zemi.
Na její přímluvu se modlíme za duchovní obrodu našeho národa, za církev i na úmysly jednotlivých poutníků.

Každý třetí pátek - pravidelná adorace Nejsvětější Svátosti

V rámci Roku milosrdenství se koná od března do listopadu po mši svaté v 18 hodin půlhodinová adorace Nejsvětější Svátosti. Po adoraci nebo i během ní je možné i přistoupit k svátosti smíření.

Pravidelné bohoslužby v kostele

V neděli : v 11 hodin
V pátek : v 18 hodin

V ostatní dny je mše svatá v 7 hodin v kapli sester, pro případnou účast je nutné se předem domluvit (na výše uvedeném telefonním čísle).