PRVNÍ PÁTEK  

Každý první pátek se v klášterním kostele Narození Panny Marie koná eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání a za rodiny.

19:30 modlitba růžence
20:00 mše svatá, adorace, eucharistický průvod, svátostné požehnání

V následujících měsících to bude 5. července, 2. srpna, 6. září, 4. října.
Všichni jste upřímně zváni využít tuto možnost.