PRVNÍ PÁTEK  

Každý první pátek se v klášterním kostele Narození Panny Marie koná eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání a za rodiny.

19:30 modlitba růžence
20:00 mše svatá, adorace, eucharistický průvod, svátostné požehnání

V následujících měsících to bude 5. dubna, 3. května, 7. června.
Všichni jste upřímně zváni využít tuto možnost.