PRVNÍ PÁTEK  

Každý první pátek se v klášterním kostele Narození Panny Marie koná eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání a za rodiny.


18:00 mše svatá, adorace, eucharistický průvod, svátostné požehnání

V nejbližší době to bude 2. prosince.